Foto: Martine Lind Krebs

Hvilke grønlandske ansvarsområder styres fra Danmark?

Grønlands selvstyreordning betyder at nogle grønlandske ansvarsområder reguleres fra Grønland, mens andre stadig hører under Danmark. Ifølge Selvstyreloven er det op til Grønland selv hvilke områder de vil hjemtage, hvornår. Men der følger ikke penge med fra Danmark hvis Grønland vælger at hjemtage et område. Der er også nogle områder som Grønland ikke har lov at hjemtage under Selvstyret.

Her får du et overblik:

Grønlandske ansvarsområder, der kan hjemtages under Selvstyret:

 • Arbejdsskadesikring
 • Resterende områder under sundhedsområdet
 • Færdselsområdet
 • Formueretten
 • Dykkerområdet
 • Kriminalforsorgen
 • Pas
 • Politiet og anklagemyndigheden samt de hertil knyttede dele af kriminalretsplejen
 • Retsplejen, herunder oprettelse af domstole
 • Kriminalretten
 • Udlændingeområdet og grænsekontrollen
 • Personretten
 • Familieretten
 • Arveretten
 • Advokatvirksomhed
 • Våbenområdet
 • Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester
 • Radiokommunikationsområdet
 • Selskabs-, regnskabs- og revisorområdet
 • Fødevare- og veterinærområdet
 • Luftfart
 • Immaterialret
 • Ophavsret
 • Skibsvrag, vraggods og dybdeforringelser
 • Sikkerhed til søs
 • Skibsregistrering og søretlige forhold
 • Kortlægning
 • Farvandsafmærkning
 • Fyrbelysning og lodsområdet
 • Havmiljø
 • Finansiel regulering og tilsyn
 • Arbejdsmiljø (minus arbejdsmiljø for offshorearbejde, som er hjemtaget)
 • Meteorologi

Grønlandske ansvarsområder, der ikke kan hjemtages under Selvstyret

 • Statsforfatningen (herunder grundloven, rigets forfatningsmæssige anliggender, rigssymboler, osv.)
 • Statsborgerskab
 • Højesteret
 • Udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Valuta- og pengepolitik.Det seneste ansvarsområde som Grønland har hjemtaget, er råstofområdet sammen med arbejdsmiljø for offshorearbejde. Det er det eneste der endnu er hjemtaget under selvstyreordningen.
  Det nuværende Naalakkersuisut har peget på levnedsmiddelkompetence og udlændingeområdet som de næste områder der skal hjemtages.

Kilder:
Selvstyreloven
Koalitionsaftalen 2016-2018

Dette blogindlæg blev første gang publiceret på min LinkedIn-profil 5. februar 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.